Komanda

Direktors

Vitālijs Berezņevs

Direktora vietniece

Dace Kaļverša

Jurists - Lietvedis

Raido Mills

+371 22 555 532
raido.mills@salaspils.lv

Sporta organizators

Sandra Peļņika

+371 29148285
sandra.pelnika@salaspils.lv

Saimniecības daļas vadītājs

Oļegs Gžegoževskis