Privātuma politika
Personas datu apstrāde


Personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils sporta nams, reģ.  Nr. 90010144332, adrese: Smilšu iela 1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121, tālruņa Nr. +371 20 733 333, e-pasta adrese: sporta.nams@salaspils.lv.


Datu aizsardzības speciālista
kontaktinformācija: datu.aizsardziba@salaspils.lv.


Informējam, ka Salaspils sporta nama organizēto publisko pasākuma laikā iespējama pasākuma dalībnieku personas datu apstrāde fotografējot un filmējot, kā arī pēc tam iegūtais materiāls var tikt publicēts Salaspils sporta nama un Salaspils novada pašvaldības informatīvajos kanālos un izdevumos informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas mērķa nodrošināšanai. 


Plašāka informācija par personas datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.