Cenas un pašvaldības atbalstsSalaspils Baseina cenrādis


ABONEMENTU SAGATAVOŠANA
Ja esi Salaspils novada iedzīvotājs, nokārtojot Salaspils sporta nama bezmaksas abonementu, iegūsti iespēju apmeklēt sporta nama bāzes bezmaksas *.

Aizpildi iesnieguma formu (lūgums iesniegumu drukāt uz vienas lapas – abpusējā drukā)
Iesniegums_Abonementi_18gadi
Iesniegums_Abonementi_Berns
➜ Pievieno portreta fotogrāfiju (izmērs 2×3)
➜ Atnes aizpildītu pieteikumu un bildi uz Salaspils sporta namu

* Salaspils sporta namā bezmaksas abonementu varēsi izmantot - 
Sestdienās un svētdienās no plkst. 8.30 – 14.00 bez maksas varēsi apmeklēt Sporta nama lielo sporta zāli, iepriekš noskaidrojot vai šajā laikā nav ieplānota sporta nodarbība/pasākums.
* Salaspils sporta nama stadionā bezmaksas abonementu varēsi izmantot - 
Sestdienās un svētdienās no plkst. 8.30 – 14.00 bez maksas varēsi apmeklēt Sporta nama stadiona volejbola laukumu, iepriekš noskaidrojot vai šajā laikā nav ieplānota sporta nodarbība/pasākums.

ATBALSTS SPORTAM
Salaspils novada pašvaldības atbalsts, atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, tiek mērķtiecīgi novirzīts Salaspilī reģistrētajām sporta biedrībām un Salaspils sportistiem, lai mums būtu iespēja trenēties dažādos sporta veidos, kā arī būtu iespēja apmeklēt dažādus sporta pasākumus. Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar saistošajos noteikumiem Nr.10/2014 “Par atbalsta sniegšanu Salaspils novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem”.
Lai pieteiktos uz pašvaldības atbalsta saņemšanu, individuālie sportisti un sporta organizācijas līdz kārtējā kalendārā gada 15.novembim, iesniedz Salaspils novada domes apmeklētāju apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī nepieciešamos dokumentus.

PIESAKI INVENTĀRU NODARBĪBĀM ĀRTELPĀS
Raksti pieteikumu brīvā formā uz sporta.nams@salaspils.lv tekstā norādot inventāra veidu, daudzumu ko vēlaties izmantot nodarbībā.  Ierodoties Salaspils sporta namā, inventārs būs sagatavots administratoru zonā kur nepieciešams parakstīt dokumentu par inventāra saņemšanu un pēcāk nodošanu. Jūsu ērtībām, ja Jūsu nodarbības ilgst ilgāk par Salaspils sporta nama darba laiku, inventāru varat atgriezt nākošās dienas rītā.

PUBLISKAIS IEPIRKUMS
| Publicēts     |  Iepirkuma nosaukums

|12.01.2016.   |  Ziņojums un noslēgtais līgums publiskajā iepirkumā Nr.SSN 2015/10 “Aizsargpaklāja glabāšanas un uzstādīšanas iekārtas iegāde” Līgums_iepirkums_ID_SSN_2015_10 Ziņojums_iepirkums_ID_SSN_2015_10 

| 04.01.2016. |   UZŅĒMUMA LĪGUMS NR. 2.-6tr6/r Iepirkuma līgums “Videonovērošanas kameru un aprīkojuma iegāde” 

| 29.12.2015.  | Iepirkuma procedūras Nr.SSN 2015/6 “Videonovērošanas kameru un aprīkojuma iegāde” ziņojums Ziņojums_SSN_2015_6

| 15.12.2015.  | AIZSARGPAKLĀJA GLABĀŠANAS UN UZSTĀDĪŠANAS IEKĀRTAS IEGĀDE IEPIRKUMA ID.NR.SSN 2015/10 Nolikums_SSN10 Pielikums Nr.1 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3 

| 03.12.2015. | Videonovērošanas kameru un aprīkojuma iegāde (iepirkuma identifikācijas Nr.SSN 2015/6) Nolikums_SSN6 Pielikums Nr.1 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.4 Pielikums Nr.3 

| 04.08.2015. |  Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils sporta nams” stadiona trenažieru zāles (senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) trenažieru un sporta inventāra piegāde un uzstādīšana”  Iepirkuma nolikums Trenažieru zāles plāns LĪGUMS par trenažieru un sporta inventāra piegādi un uzstādīšanu