Iepriekšējā nedēļa
04.07.2022 - 10.07.2022
11.07.2022 - 17.07.2022
Nākamā nedēļa
Tz — Trenažieru zāle
B+V — Brīvo rīku laukums+viegl.celiņš
Vl — Volejbola laukums
Cits
Salaspils 1. vidusskola
Salaspils pamatskola
Buras
Sporta skola
Volejbola klubs
Salaspils 1. vidusskola
Salaspils pamatskola
Artūrs Kļevs
Buras
Sporta skola
Sporta skola
Salaspils 1. vidusskola
Salaspils pamatskola
Sporta skola
Sporta skola
Buras
Volejbola klubs
Salaspils 1. vidusskola
Salaspils pamatskola
Artūrs Kļevs
Sporta skola
Sporta skola
Salaspils 1. vidusskola
Salaspils pamatskola
Sporta skola
Sporta skola
Volejbola klubs
Salaspils 1. vidusskola
Salaspils pamatskola
Buras
Sporta skola
Volejbola klubs
Salaspils 1. vidusskola
Salaspils pamatskola
Artūrs Kļevs
Buras
Sporta skola
Sporta skola
Salaspils 1. vidusskola
Salaspils pamatskola
Sporta skola
Sporta skola
Buras
Volejbola klubs
Salaspils 1. vidusskola
Salaspils pamatskola
Artūrs Kļevs
Sporta skola
Sporta skola
Salaspils 1. vidusskola
Salaspils pamatskola
Sporta skola
Sporta skola
Volejbola klubs