Iepriekšējā nedēļa
26.02.2024 - 03.03.2024
04.03.2024 - 10.03.2024
Nākamā nedēļa
Az — Aerobikas zāle
Dz — Daudzfunkcionālā zāle
St.z — Stadiona zāle
Jz — Jaunā zāle
TRX
Kustību stunda senioriem
Spēks un prese
Sporta skola
Bērnu VFS 6+
Baleta pamati
Pilates
SK Kengaroos
STEP
TRX
Pilates
Biedrība Sportisks un vesels
TRX
YOGA
Spēks un prese
YASNO YOGA
ROCK'N'CORE
Paukošana
Baleta pamati
Sporta skola
BFK Salaspils
SK Kengaroos
Pilates
Zumba
Veselības vingrošana
YASNO YOGA
TRX
Spēks un prese
Sporta skola
SDK"Madaras"
Bērnu VFS 6+
Pilates
FK Salaspils
Biedrība Sportisks un vesels
TRX
Biedrība Sportisks un vesels
Pilates
SK Kengaroos
ROCK'N'CORE
YOGA
Spēks un prese
YASNO YOGA
Kustību stunda senioriem
NAV PIEEJAMS
Sporta skola
Baleta pamati
SK Kengaroos
STEP
BFK Salaspils
Zumba
Veselības vingrošana
YASNO YOGA
TRX
Apļa treniņš
GRIP
GRIP
TRX
SDK"Madaras"
Sporta skola
Paukošana
Pilates
SK Kengaroos
Pilates
Spēks un prese
Biedrība Sportisks un vesels
YOGA
ROCK'N'CORE
NAV PIEEJAMS
GRIP
NAV PIEEJAMS
TRX
Kustību stunda senioriem
Spēks un prese
Sporta skola
Bērnu VFS 6+
Baleta pamati
Pilates
SK Kengaroos
STEP
TRX
Pilates
Biedrība Sportisks un vesels
TRX
YOGA
Spēks un prese
YASNO YOGA
ROCK'N'CORE
Paukošana
Baleta pamati
Sporta skola
BFK Salaspils
SK Kengaroos
Pilates
Zumba
Veselības vingrošana
YASNO YOGA
TRX
Spēks un prese
Sporta skola
SDK"Madaras"
Bērnu VFS 6+
Pilates
FK Salaspils
Biedrība Sportisks un vesels
TRX
Biedrība Sportisks un vesels
Pilates
SK Kengaroos
ROCK'N'CORE
YOGA
Spēks un prese
YASNO YOGA
Kustību stunda senioriem
NAV PIEEJAMS
Sporta skola
Baleta pamati
SK Kengaroos
STEP
BFK Salaspils
Zumba
Veselības vingrošana
YASNO YOGA
TRX
Apļa treniņš
GRIP
GRIP
TRX
SDK"Madaras"
Sporta skola
Paukošana
Pilates
SK Kengaroos
Pilates
Spēks un prese
Biedrība Sportisks un vesels
YOGA
ROCK'N'CORE
NAV PIEEJAMS
GRIP
NAV PIEEJAMS